štv, Feb 29, 2024

Školenie bude pozostávať s 3 + 1  výčbových dní kde sa budú preberať teoretické základy športu a posledný predvádzať cvičenia priamo na dráhach. Každý účastník obdrží školiaci materiál, s kompletným školenim.

Predbežný harmonogram školenia, ktorý sa môže upraviť na základe dohody účastníkov a inštruktora:

Piatok - 3.3.2017 - 9:00 - 17:00 - výuka teórie s 1:00 prestavkou na obed 
Sobota - 4.3.2017 - 8:00 - 17:00 - výuka teórie s 1:00 prestavkou na obed 
Nedeľa - 5.3.2017 - 8:00 - 17:00 - výuka teórie s 1:00 prestavkou na obed  
Pondelok - 6.3.2017 - 8:00 - 19:00 - praktická časť cvičení na dráhach / účastníci budú rozdelení doskupín / 

 

Úroveň I (Level I) je pre trénerov, hráčov alebo rodičov, ktorí majú záujem o výuku začínajúcich hráčov a detí. Táto úroveň je mimoriadne
dôležitá práve pre začiatočníkov, u ktorých je potrebné vytvoriť zápal pre hru, motivovať ich k disciplíne ako aj identifikovať potenciál nových hráčov pre športový bowling.
Tréneri s touto znalosťou môžu následne asistovať trénerom s vyššou úrovňou Level II a Level III a tým nadobudnúť cenné skúsenosti z praxe.
Level I nemá požiadavky na predošlé znalosti, no je vhodné ak účastník už má skúsenosti s týmto športom.

Záujemca po skončení kurzu získava certifikát o absolvovaní kurzu. Samotný titul certifikovaného trénera ETBF Level I získa až po absolvovaní 150 výučbových hodín, ktoré mu potvrdí národný bowlingový zväz (t.j. pre SR Slovenský Bowlingový Zväz).     

Vzhľadom na to, že na slovensku už máme už certifikovaných trénerov s licenciou ETBF Level I a ďalší budú vyškolení blížiacim sa kurzom, SBwZ sa rozhodlo o zorganizovaní školení trénerov aj ďalšou úrovňou ETBF Level II
Plánované organizovanie certifikácie trénerov pre ETBF Level II sa odhaduje na 4Q/2017, o čom budú hráči informovaní prostredníctvom stránok SBwZ spolu s rezerváciou miesteniek na kurze.

Uroveň II (Level II) je určená pre pokročilých trénerov, ktorí už absolvovali začiatočnícku úroveň a chcú rozšíriť a zdokonaliť svoje znalosti.
Level II sa sústreďuje na trénovanie hráčov začínajúcich so športovým bowlingom ako aj účasťou na turnajoch, národnych a medzinárodných podujatiach.
Táto úroveň si vyžaduje úspešné dokončenie štúdia prvej úrovne s udeleným certifikátom od ETBF.

 

Bližšie informácie ohladne kurzu, obsahu prípadne ubytovania prosím kontaktovať M. Valiguru (0903 435 788).

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3