sob, Jul 20, 2024

Zároveň spomenieme, že mazacie modely pre obe barážové divízie východ a západ boli vylosované. Záznam zo samotného losovania si môžete pozrieť tu https://www.facebook.com/292554347421300/videos/1547263955283660/.

Pre divíziu východ bolo vybrané 1. ligové mazanie zo sezóny 2016/2017 - CONTROL 1 pre mazačku A22
Pre divíziu západ bolo vybrané 1. ligové mazanie zo sezóny 2016/2017 - Weber Cup Day 3  pre mazačku KEGEL IKON

Obe mazania je moné nájsť na stránke SBwZ v sekcii mazania http://sk.slovakbowling.sk/index.php/mazania-sbwz.

Prihlasovanie družstiev ako aj zoznamy postupujúcich družsiev spolu s formátom samotnej baráže budú dostupné po ukončení všetkých 2.BwL v divízii západ/východ
nakoľko sa koncom mesiaca ešte nejake tie kolá dohrávajú. 

 

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3